DE WHEATEN

Ras informatie

Irish Soft Coated Wheaten Terriër

De Irish Soft Coated Wheaten Terriër (in de volksmond ook wel een Wheaten genoemd) is afkomstig uit Ierland. Zijn naam doet dit natuurlijk al vermoeden. De Wheaten werd door de arme boeren gehouden als allround-hond en werd geacht ongedierte te bestrijden, de kudde te hoeden, het erf te bewaken en werd ingezet op de, inmiddels verboden, jacht op dassen en otters. Om dit alles te kunnen, moest de Wheaten wel een sterke, gezonde en enigszins geharde hond zijn.

In 1937 erkende de Ierse Kennel Club (IKC) het ras officieel en in de jaren 70 werden in Nederland de eerste Wheatens gefokt.

Tegenwoordig is de Wheaten een echte veelzijdige familiehond die zich gemakkelijk aanpast aan het leven op het platteland of in de stad. Uiteraard heeft een Wheaten wel voldoende beweging en genoeg aandacht nodig.

De Wheaten staat bekend als een wat gematigdere Terriër: het is een heel levendige en vrolijke hond. De Wheaten is wat minder fel dan de meeste andere Terriërs maar heeft evengoed de typische kenmerken van een echte Terriër.

Het karakter van de Wheaten

De Wheaten is een sterke, wendbare, vriendelijke en sportieve hond die vaak tot op hoge leeftijd speels is. De hond doet niet veel onder voor een grote waakhond die blaft bij de aankomst van gasten. Mits goed gesocialiseerd is de Wheaten vriendelijk voor kinderen en kan over het algemeen goed met andere honden opschieten. Wanneer een Wheaten niet is opgegroeid met katten en andere (kleine) huisdieren kan hij of zij daar niet zo goed mee opschieten. De kans bestaat dat wanneer deze dieren wegschieten de jachtpassie wordt gestimuleerd.

Wheatens zijn redelijk rustige, gemoedelijke en zelfverzekerde honden. Zij moeten echter wel een goede, consequente opvoeding genieten om te leren wat acceptabel gedrag is. Het zijn zéér intelligente honden die over het algemeen heel snel begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Het zijn honden met een eenvoudige aard en zij dienen als zodanig behandeld te worden. Wheatens hechten zich enorm aan hun familie en willen zich graag overal bij betrokken voelen. Een Wheaten die wordt buitengesloten voelt zich heel ongelukkig. Zij kunnen best worden aangeleerd om even alleen te blijven maar zijn absoluut niet geschikt om afgezonderd te worden. Een Wheaten blaft zelden onnodig en de jonge honden (pups) leren heel makkelijk. Wanneer een eigenaar goed met de Wheaten weet te communiceren kan ook een volwassen, oudere Wheaten nog heel goed leren wat onacceptabel gedrag is en nieuwe dingen aanwennen. Als baas van een Wheaten is het belangrijk dat je consequent, kalm en beheerst bent. Indien je (te) toegeeflijk bent kan een Wheaten de leiding overnemen en moeilijk controleerbaar zijn.

Gezondheid van de Wheaten

De Wheaten is in het algemeen een gezond, sterk en gehard ras. Het bereiken van een leeftijd van 12 jaar is heel gewoon en Wheatens van 13 of 14 jaar zijn geen uitzondering. Als rasvereniging zijn wij erg gespitst op de gezondheid van de honden en wij sluiten onze ogen niet voor (eventueel opduikende) gezondheidsproblemen binnen het ras. Alle honden die door de fokkers binnen onze club worden ingezet voor voortplanting moeten voldoen aan de eisen en regels van het Verenigings Fok Reglement (VFR). Dat betekent dat alle ouderdieren die voor het fokken worden ingezet verplicht onderzocht moeten zijn middels het ECVO oogonderzoek en door middel van een DNA onderzoek moeten worden getest op Microphthalmia.